wtorek, 2 października 2012

Na habilitację wystarczy osiem lat

Na habilitację wystarczy osiem lat - jol 01-10-2012 Rzeczpospolita

Osoba nieposiadająca stopnia doktora może być zatrudniona na stanowisku asystenta nie dłużej niż osiem lat