środa, 27 czerwca 2012

Uczelnie uczą lawiranctwa

Uczelnie uczą lawiranctwa - Ewa Usowicz 27-06-2012 Rzeczpospolita

Od 1 stycznia uczelnie nie mogą już pobierać od studentów opłat za egzaminy poprawkowe, komisyjne i dyplomowe. Powstał wyraźny, ustawowy zakaz.