wtorek, 5 czerwca 2012

Rozmowy o finansowaniu projektów badawczych

wtorek, 05 czerwca 2012 - MNiSW

Prof. Maria Orłowska, sekretarz stanu w MNiSW weźmie dziś udział w posiedzeniu Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Krakowie. 

Uczestnicy spotkania będą rozmawiać na temat systemu finansowania projektów badawczych przez Narodowe Centrum Nauki. Posiedzenie będzie także doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności NCN.