piątek, 22 czerwca 2012

Uczelnie prowadzące najlepsze studia mogą dostać po milion złotych

Uczelnie prowadzące najlepsze studia mogą dostać po milion złotych - 22.06.2012 PAP - Nauka w Polsce

Milion złotych otrzymają uczelnie, które opracowały najlepsze programy studiów lub wdrażają najbardziej zaawansowane programy poprawy jakości kształcenia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na ich dofinansowanie.