poniedziałek, 27 lutego 2012

Studenci się skarżą

Studenci się skarżą - Adam Leszczyński 2012-02-26 Gazwta Wyborcza

"Sądzę, że rektorzy prestiżowych uczelni będą zniechęcali pracowników do drugiego etatu". Rozmowa z Barbarą Kudrycką, minister nauki i szkolnictwa wyższego