wtorek, 7 lutego 2012

Jaka władza rektora uczelni publicznej?

Jaka władza rektora uczelni publicznej? - Krzysztof Leja E-mentor nr 5 (32) / 2009

Jak rektorzy polskich publicznych uczelni technicznych postrzegają swoją władzę? Czy należałoby ją wzmocnić ustawowo? Czy tradycyjne przywiązanie do kolegialności w podejmowaniu decyzji nie utrudnia zarządzania w warunkach szybkich zmian w otoczeniu systemowym uczelni? Czy zasadne jest podjęcie dyskusji nad doskonaleniem modelu zarządzania uczelniami publicznymi? To pytania, na które stara się odpowiedzieć autor opracowania, opierając się na wywiadach przeprowadzonych z rektorami uczelni technicznych, literaturze przedmiotu oraz własnych przemyśleniach.