wtorek, 30 marca 2010

Zaognia się konflikt we wrocławskim świecie naukowym

Zaognia się konflikt we wrocławskim świecie naukowym - not. Tomasz Wysocki, 2010-03-29 Gazeta Wyborcza Wroclaw

Konflikt między rektorami wrocławskich uczelni oraz władzami Centrum Badań EIT Plus staje się coraz ostrzejszy. - Spór między obecnym a poprzednim rektorem politechniki źle wpływa na całe środowisko. Potrzeba wyciszenia i mediacji - mówią przedstawiciele uczelni


Rektor PWr: nasze środowisko naukowe przeżywa kryzys - Rozmawiał Tomasz Wysocki, 2010-03-20

- W przypadku tworzenia spółki EIT Plus także zaczęło się od niewinnej deklaracji, a w konsekwencji Politechnika Wrocławska straciła pozycję beneficjenta w projektach badawczych wartych 400 mln zł. Dlatego deklaracji o zgodzie na powołanie jednego uniwersytetu bez akceptacji senatu nigdy bym nie podpisał - mówi prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej