czwartek, 18 marca 2010

Panel ekspertów w siedzibie NIK

Panel ekspertów w siedzibie NIK - 2010-03-18 Aktualnosci NIK

18 marca 2010 r. z inicjatywy NIK spotkali się w Warszawie eksperci reprezentujący środowiska naukowe. Ich dyskusja dotyczyła wykorzystywania środków publicznych przez szkoły wyższe. Zorganizowany w siedzibie NIK panel ekspertów to część przygotowań Izby do kontroli tego ważnego obszaru.
(...)
Kontrolą zostanie objęte Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, około 40 wyższych szkół publicznych i niepublicznych na terenie ośmiu województw oraz Państwowa Komisja Akredytacyjna. Zakres przedmiotowy kontroli obejmie badania i ocenę prawidłowości przyznawania i wykorzystywania środków publicznych.
 (...)