poniedziałek, 15 marca 2010

Najlepsze uczelnie są w USA i Wielkiej Brytanii

Najlepsze uczelnie są w USA i Wielkiej Brytanii - Marcin Szymaniak 13-03-2010, Rzeczpospolita

W ogólnoświatowych rankingach uniwersytetów czołowe miejsca zajmują uczelnie z USA oraz Wielkiej Brytanii.