piątek, 9 stycznia 2015

Więcej pieniędzy na naukę coraz bliżej

piątek, 9 stycznia 2015 - MNiSW

Senat przyjął budżet na rok 2015. Jago wygraną jest nauka, na którą rząd zwiększył nakłady o 690 milionów złotych, czyli o ponad 10 proc. więcej niż w tym roku. Wzrosną też wydatki państwa na szkolnictwo wyższe o 905 mln zł, czyli o 6 proc.

Dzięki staraniom minister nauki prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej wydatki budżetu państwa na naukę w 2015 roku wyniosą 7 mld 438 mln zł, co oznacza wzrost o 690 mln, czyli  o 10,2 proc.  w porównaniu z rokiem 2014.

Bardzo wyraźnie wzrosną wydatki państwa na naukę w relacji do PKB: z poziomu 0,39 proc. w 2014 roku do 0,42 proc. w 2015 roku. Pozwoli to na realizację zapowiedzi rządu, która zakłada, że do 2020 roku wydatki na badania, rozwój i innowacje wyniosą w Polsce 2 proc.PKB.

W 2015 roku wzrosną też nakłady na szkolnictwo wyższe. Jego budżet to 14 mld 975 mln zł, a z uwzględnieniem środków w rezerwach celowych – 16 mld 16 mln zł. W porównaniu z rokiem 2014 oznacza to wzrost o 905 mln zł, czyli o 6 proc. Przewidziano m.in. pieniądze na trzeci etap podwyżek dla pracowników naukowych – 1 mld 40 mln zł.