niedziela, 11 stycznia 2015

Jaki kraj, takie uniwersytety

Jaki kraj, takie uniwersytety - 10.01.2015 Gazeta Wyborcza

Doktorat z biologii molekularnej z wyróżnieniem, tuziny cytowań, doświadczenie w pracy dydaktycznej. Pensja - 1200 na rękę