czwartek, 14 sierpnia 2014

Ministrowie nie będą już stroną układów dla szkół wyższych

Ministrowie nie będą już stroną układów dla szkół wyższych - Tomasz Zalewski 14.8.2014 Dziennik Gazeta Prawna str. 7  

Rząd zaproponował, a Sejm zgodził się na uchylenie przepisu dotyczącego możliwości zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla cywilnych pracowników uczelni publicznych przez właściwego ministra nadzorującego dany typ szkół wyższych. Uzasadnieniem dla takiego rozwiązania było m.in. to, że szef resoru nie jest pracodawcą dla osób zatrudnianych przez szkoły wyższe (są nimi bowiem rektorzy) ani też nie ustala limitu środków na wynagrodzenia w tych placówkach. W ocenie posła Stanisława Szweda (PiS) zmiana przepisu sprawi, że naruszone zostaną prawa związków zawodowych i konwencja 87 MOP. Stanie się tak ze względu na brak organizacji pracodawców zrzeszających uczelnie mogące zawierać ponadzakładowe układy.