piątek, 15 marca 2013

Przewodnik po przepisach o szkolnictwie wyższym

14.03.2013 MNiSW

Z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa powstała publikacja, która kompleksowo opisuje system szkolnictwa wyższego i zmiany legislacyjne, które zachodziły w nim od 2005 roku. Już wkrótce „Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz” trafi do wszystkich polskich uczelni oraz środowiska akademickiego.

Tego typu publikacja powstała po raz pierwszy. „Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz” został opracowany przez zespół wybitnych naukowców, specjalistów prawa administracyjnego, prawa pracy i administracji publicznej oraz doświadczonych pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego biorących udział zarówno w tworzeniu nowego prawa, jak i w jego stosowaniu.

– " Autorzy i redaktorzy dzieła dążyli do tego, aby prezentowało ono wykładnię przepisów zgodną z istniejącą praktyką i orzecznictwem i tym samym stanowiło pomoc dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką szkolnictwa wyższego" – pisze w wstępie do publikacji prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 

Pełna wersja wstępu

Dokonana w marcu 2011 r. nowelizacja ustawy w sposób zasadniczy zmieniła kształt regulacji prawnej funkcjonowania szkół wyższych. Publikacja wydana sumptem MNiSW pomoże uczelniom w interpretowaniu i stosowaniu przepisów ustawy. Będzie również cenną pomocą dla wszystkich osób zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego. „Komentarz” obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: systemu szkolnictwa wyższego,  nadzoru nad uczelniami, współpracy między uczelniami w zakresie kształcenia i badań naukowych; ustroju uczelni – statutów, organów, organizacji, mienia i finansów uczelni. W publikacji omówione są również sprawy dotyczące pracowników uczelni, studiów i studentów, praw i obowiązków studenckich, odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów oraz utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni.
„Komentarz” powstał pod redakcją naukową prof. Waleriana Sanetry z Uniwersytetu w Białymstoku – Prezesa Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz prof. Marka Wierzbowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego