sobota, 19 września 2009

Education at a Glance 2009: OECD Indicators

8 wrzesnia 2009r. ukazal sie kolejny raport OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development). Wiecej na stronie Education at a Glance 2008: OECD Indicators.

Podsumowanie w jezyku polskim:
  • Edukacja w zarysie, publikacja wydawana przez OECD, stanowi roczne kompendium danych statystycznych dotyczących edukacji, porównywalnych w skali międzynarodowej.
  • Wydanie z roku 2009 skupia się na dalszym rozwoju systemów edukacji, w wyniku którego w roku 2007 nastąpiło podwojenie liczby absolwentów szkół wyższych w porównaniu z połową lat dziewięćdziesiątych.
  • W dobie kryzysu gospodarczego oraz ograniczonej dostępności zasobów, potrzeba inwestowania w kapitał ludzki staje się szczególnie istotna. Dlatego tegoroczna edycja Edukacji w zarysie zwraca szczególną uwagę na procesy edukacyjne, ich finansowanie oraz wyniki, czyli efektywność inwestowania w systemy edukacji.
Download raportu