środa, 19 grudnia 2012

Mistrzowie polskiej nauki wyłonieni

środa, 19 grudnia 2012 - MNiSW
 
– Podnosimy poprzeczkę doskonałości – mówiła dziś prof. Barbara Kudrycka. Minister nauki i szkolnictwa wyższego po raz kolejny uhonorowała najwybitniejszych polskich uczonych i nauczycieli akademickich.