piątek, 19 czerwca 2009

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów opublikował 17 czerwca 2009 r. Raport Polska 2030.
Zaprezentowany przez Ministra Michała Boniego Raport jest podsumowaniem analizy dylematów rozwojowych stojących przed Polską, dylematów których rozstrzygnięcie będzie miało podstawowe znaczenie dla dalszego rozwoju w perspektywie kolejnego pokolenia – 20 lat.


Wyzwanie 6, Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego
Kapital Intelektualny Polski - prezentacja 10 lipca 2008r.