piątek, 11 lipca 2008

Kapital intelektualny Polski

Ze strony MNiSW:

"Raport o Kapitale Intelektualnym Polski" jest istotnym dokumentem z punktu widzenia strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Zawiera on m.in. wskazówki dotyczące zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw i wykorzystania środków publicznych w działalności badawczo-rozwojowej, podnoszenia jakości polskich uczelni poprzez unowocześnienie metod kształcenia czy podnoszenia użyteczności wyższego wykształcenia zgodnie z założeniami procesu bolońskiego.

Pełny tekst raportu

Link do dyskusji nad raportem