czwartek, 8 maja 2008

Siedem grzechów głównych szkolnictwa wyższego w Polsce

opracowanie Andrzeja Jajszczyka dla Biura Analiz Sejmowych - Siedem grzechów głównych szkolnictwa wyższego w Polsce infos BAS nr 9(33) • 8 maja 2008