poniedziałek, 11 lutego 2008

Publikuj albo giń

Publikuj albo giń - Bożena Kastory 11 lutego 2008 Newsweek
Interes finansowy badaczy często staje się ważniejszy od uczciwości.